Post reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
số 3 trong từ Hán-Việt nói như thế nào? (VD:số 4 là "tứ"):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: Blogger
« on: April 13, 2010, 07:00:59 PM »

Thiết kế blog: Chia header thành hai phần
10 April 2009, 9:50 am

Từ khi thay đổi template, lượt bạn đọc ghé Thủ Thuật Blog tăng hơn so với trước. Đó là nguồn động viên để bài viết mới được cập nhật. Xin gửi lời cám ơn bạn đọc đã ủng hộ blog thời gian qua. Mong rằng các bạn tiếp tục theo dõi nội dung sắp đăng tới đây. Qua lại với bài viết này, hôm nay chúng ta sẽ chia header của blog làm 2 phần với kích thước tùy chọn. Ở đây template Minima được lấy làm ví dụ

Source: Thủ Thuật Blog