Author Topic: cấu trúc rẻ nhánh - câu lệnh if  (Read 2553 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nvcnvn

 • Đang yêu
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2079
 • Chiến tích 101
  • Email
cấu trúc rẻ nhánh - câu lệnh if
« on: June 11, 2009, 04:29:50 PM »
Đọc bài này các bạn cần xem lại: các kiểu giá trị,Phép toán, câu lệnh gán.

Trong cuộc sống, có nhiều việc ta chỉ làm khi thoả mản một số điều kiện cụ thể.
Ví dụ:
Một ông bố hứa với con trai:
_Nếu con đỗ đại học thì bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe.
Chừng nào mà điều kiện con đỗ đại học thì ông bố mới lo tới chuyện thưởng cho con một chiếc xe . Tới một ngày kia, ông bố lại nói với cậu con trai.
_Nếu con đỗ đại học thì bố sẽ thưởng cho con một chiếc xe, nếu không thì đi nghĩa vụ quân sự.

Ở câu nói thứ nhất của ông bố, không nói rõ thi rớt thì có chuyện gì, còn ở câu thứ ai có nói rõ.
Trong lập trình tuy hình thức từng ngôn ngữ hơi khác nhau nhưng cũng có hai dạng cơ bản của câu điều kiện,  ta chỉ bàn tới câu lệnh này trong phạm vi javascript
if-then
if(<điều kiện>)
{
     câu lệnh 1;
     câu lệnh 2;
     ................
}
Nếu chỉ có một câu lệnh sau vế điều kiện thì ta không cần cặp dấu ngoặc {}, nhưng luôn có có hiện diện của cặp dấu {} là một thói quan tốt, giúp tránh nhầm lẫn!

if-then-else
if-then
if(<điều kiện>)
{
//các câu lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện thoả mản
     câu lệnh 1;
     câu lệnh 2;
     ................
}else{
//các câu lệnh thực hiện khi điều kiện không thoả mản
     câu lệnh 1;
     câu lệnh 2;
     ................
}

Cách xác định đúng hay sai
Ví dụ ta có đoạn script:
Code: [Select]
a=3;
b=5;
if(a<b)
{
  alert("Đúng");
}else{
  alert("Sai");
}
Trường hợp này thì kết quả sẽ là bản thông báo với nội dung Đúng
Nhưng hãy xét thêm trường hợp:
Code: [Select]
a=3;
b=5;
if(a<b==false)
{
  alert("Đúng");
}else{
  alert("Sai");
}
Thì kết quả sẽ là một hộp thông báo với nội dung là Sai
??? -/???
Vì:
bản thân biểu thức a<b với a=3 và b=5 mang giá trị đúng(true) mà đúng(true)==sai(flase) thì tất nhiên là sai.

Sữ dụng toán tử or(||) , and(&&)
Bây giờ chúng ta sẽ viết một đoạn scrpit trong đó nếu người ta nhập vào một ky` tự số, chương trình sẻ thông báo là người dùng đã nhập một giá trị số, còn bất kì ký tự nào khác nó sẽ báo lỗi!
Code: [Select]
<script language="javascript">
//promt để nhập dữ liệu gán cho biến c
c=prompt("Nhập một ký tự số từ 0--->9:","");
//vì một con số 1 chữ sẽ có giá trị từ 0-->9
if((c>=0)&&(c<=9))
{
alert("Bạn vừa nhập vào một giá trị số");
}
else
{
alert("Bạn đã nhập sai yêu cầu");
}
</script>
Xem ví dụ
Tự bản thân toán tử <= hay >= đã là một toán tử hoặc


http://hocvui.net

hoduclong

 • Newbie
 • *
 • Posts: 24
 • Chiến tích 0
 • hãy sống cho lý tưởng
  • tin tức bất động sản, cập nhật từng giây,đáng tin cậy
  • Email
Re: cấu trúc rẻ nhánh - câu lệnh if
« Reply #1 on: September 06, 2010, 05:22:52 PM »
bạn năm nay học gì vây? :>

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Name: Email:
Verification:
Ngược với "bắc" là?(VD: ngược với "đông" là "tây"):