Author Topic: Kiểm tra các trường text,password,textarea  (Read 1132 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nvcnvn

 • Đang yêu
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2079
 • Chiến tích 101
  • Email
Kiểm tra các trường text,password,textarea
« on: June 19, 2009, 04:27:47 PM »
Nói chung các cái gì mà gõ lọc cọc chữ hay cái gì vào ta đều có thểm cùng làm một cách:
if(document.<tên form>.<tên phần tử>.value=="")
Code: [Select]
<script language="javascript">
function guestname()
{
/*Trong điều kiện, mình dùng cặp dấu ""
để biểu hiện giá trị rỗng, một cách khác
là dùng từ null, nhưng dùng làm chi cho nó dài dòng
*/
if(document.the_form.name.value=="")
{
/*Nếu mà "document.the_form.name.value"
tức là trường text name có giá trị rỗng
có nghĩa là nó chưa được điền bất cứ gì
Hàm sẽ được gán giá trị false*/
alert("Chưa điền");
return false;
//Thông báo thêm là hãy điền tên vào trường text name
alert("Bạn chưa điền thông tin vào nơi yêu cầu, điền lại ha bạn!");
}else{
alert(document.the_form.name.value);
}
}
</script>
<form name="the_form" onsubmit="var trangthai=guestname(); return trangthai">
Tên: <textarea name="name"></textarea><br />
<input type="submit" name="submit" />
</form>
Khá là đơn giản nhĩ!?


http://hocvui.net

hoduclong

 • Newbie
 • *
 • Posts: 24
 • Chiến tích 0
 • hãy sống cho lý tưởng
  • tin tức bất động sản, cập nhật từng giây,đáng tin cậy
  • Email
Re: Kiểm tra các trường text,password,textarea
« Reply #1 on: September 07, 2010, 11:49:22 PM »
mình vẫn chưa hiểu chỗ này bạn ơi!
ở tag mở <form> tại sao lại có onsubmit="var trangthai=guestname(); return trangthai",tại sao lại ko phải
là onsubmit="javascript:guestname()"? -/
bạn có thể giải thích đc ko?

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Name: Email:
Verification:
Ngược với "bắc" là?(VD: ngược với "đông" là "tây"):