Author Topic: Nhận phần mềm có bản quyền của Microsoft  (Read 2994 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nvcnvn

  • Đang yêu
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2079
  • Chiến tích 101
    • Email
Nhận phần mềm có bản quyền của Microsoft
« on: September 15, 2009, 07:11:19 PM »
MSDN AA bao gồm hơn 100 phần mềm của Microsoft từ hệ điều hành các loại cho đến các phần mềm phát triển ứng dụng và tiện ích khác. Đây là những phần mềm có bản quyền được cung cấp miễn phí.

Danh sách các hệ điều hành, phần mềm, service pack hiện có trên trên MSDNAA (được cập nhật thường xuyên):
.NET Micro Framework Porting Kit v3.0
.NET Micro Framework SDK
Academic Resource Kit .NET CD1 Teaching Resources
Academic Resource Kit .NET CD2 Technology Resources
Access 2003
Access 2007
BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition (x86 and x64) - DVD
CCR and DSS Toolkit 2008
Commerce Server 2007 Developer Edition
Customer Care Framework 2008 (v3.0) - CD
Desktop Optimization Pack 2007
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2007 with SP1 Enterprise and Standard Editions (x64) - DVD (English)
Exchange Server 2010 Beta (x64) - DVD (Multilanguage)
Expression Blend 2
Expression Design 2
Expression Encoder 2
Expression Media 2
Expression Studio
Expression Studio 2
Expression Web
Expression Web 2
Forefront Client Security (x86 and x64) - CD
Forefront Security for Exchange Server with Service Pack 1 (x64) - CD
Forefront Security for SharePoint with Service Pack 1 (x64) - CD
Forefront Server Security Management Console (x86) - DVD
Host Integration Server 2006
Hyper-V Server 2008 R2 RC (x64) - DVD (Multilanguage)
InfoPath 2007
IT Academy Course: Database Developer
IT Academy Course: Web Developer
IT Academy Course: Windows Client
IT Academy Course: Windows Developer
IT Academy Course: Windows Server
M.E.L.L. - Developer Edition for MSDNAA eLEarning Libraries
MapPoint 2004 European - Run Disc (2/2)
MapPoint 2004 European - Setup Disc (1/2)
MapPoint 2004 North America - Run Disc (2/2)
MapPoint 2004 North America - Setup Disc (1/2)
MapPoint 2009 European Maps (x86) - DVD
MapPoint 2009 North American Maps (x86) DVD
Microsoft Robotics Developer Studio 2008 Academic Edition
MSDN Library - October 2001 (Full)
MSDN Library for Visual Studio 2008 (x86 and x64 WoW) - DVD
Office Accounting Professional 2007
Office Accounting Professional 2008
Office Business Scorecard Manager 2005 with SP1
Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Editions (x64) - DVD
Office Communicator 2007
Office PerformancePoint Server 2007 (x86) - CD (English)
Office Project Portfolio Server 2007
Office Project Server 2007
Office SharePoint Server 2007 Enterprise
OneNote 2003
OneNote 2007
Project 2007 SP1
Project Professional 2003
Project Professional 2007
SharePoint Designer 2007
SQL Server 2000 SP3a
SQL Server 2005 Developer Edition - 32-bit - CD1
SQL Server 2005 Developer Edition - 32-bit - CD2
SQL Server 2005 Express Edition
SQL Server 2005 Standard Edition - 32-bit - DVD
SQL Server 2008 Developer (x86 and x64) - DVD (English)
SQL Server 2008 Enterprise (x86 and x64) - DVD
System Center Capacity Planner 2006 with Service Pack 1
System Center Configuration Manager 2007 - DVD
System Center Data Protection Manager 2007 - DVD (Multilanguage)
System Center Essentials 2007 - DVD
System Center Mobile Device Manager 2008 (x64) - CD
System Center Operations Manager 2007
System Center Reporting Manager 2006
System Center Virtual Machine Manager 2007 (x86/x64) - DVD
System Center Virtual Machine Manager 2008 (x64) - DVD
Systems Management Server 2003 R2
Virtual PC 2004
Virtual PC 2007
Visio 2007 SP1
Visio Professional 2003
Visio Professional 2007
Visual Basic 6.0 Enterprise Edition - Disc 1
Visual Basic 6.0 Enterprise Edition - Disc 2
Visual C# 2005 Express Edition
Visual C++ 2005 Express Edition
Visual Studio .NET 2003 Professional - Full Install
Visual Studio .NET 2005 Professional - Full Install
Visual Studio .NET Professional 2003 CD1 ISO
Visual Studio .NET Professional 2003 CD2 ISO
Visual Studio .NET Professional 2003 Prerequisites ISO
Visual Studio 2005 Professional Edition - DVD
Visual Studio 2005 Professional Edition CD1
Visual Studio 2005 Professional Edition CD2
Visual Studio 2005 Team Foundation Server Trial Edition
Visual Studio 2005 Team Suite - CD1
Visual Studio 2005 Team Suite - CD2
Visual Studio 2005 Team Suite - CD3
Visual Studio 2008 Express Edition with SP1
Visual Studio 2008 Professional Edition (x86 and x64 WoW) - DVD
Visual Studio 2008 SP1
Visual Studio 2008 Team Foundation Server Workgroup Edition (x86 and x64 WoW) - DVD
Visual Studio 2010 Professional Beta 1 (x86) - DVD
Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server SP1
Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Standard Edition (x86) - DVD
Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Workgroup Edition (x86) - DVD
Visual Studio Team System 2008 Team Suite (x86 and x64 WoW) - DVD
Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows 7 Beta (x86) - DVD
Windows 7 RC Language Pack (x86) - DVD (Multilanguage)
Windows 7 Ultimate RC (x64) - DVD
Windows 7 Ultimate RC (x86) - DVD
Windows Embedded Standard 2009 Academic Edition (x86) - (DVD)
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 1
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition with SP2 - Disc 2
Windows Server 2003 Standard Edition
Windows Server 2003 Web Edition
Windows Server 2008 Enterprise and Standard - DVD
Windows Server 2008 Enterprise and Standard 64bit - DVD
Windows Services for UNIX 3.0
Windows SharePoint Services 3.0 with SP1
Windows SharePoint Services 3.0 with SP1 (x64)
Windows Vista Business 64bit DVD
Windows Vista Business 64bit DVD with SP1
Windows Vista Business CD1
Windows Vista Business CD2
Windows Vista Business CD3
Windows Vista Business CD4
Windows Vista Business CD5
Windows Vista Business DVD
Windows Vista Business DVD with SP1
Windows Vista Enterprise with SP1 (x86) - DVD
Windows Vista Service Pack 1 (32bit, 64bit) - DVD
Windows Vista SP2 (x86) - CD (Multilanguage)
Windows Web Server 2008 - DVD
Windows Web Server 2008 64Bit - DVD
Windows XP Embedded
Windows XP Professional (Single User) 64bit Edition
Windows XP Professional with SP1a (Single User) ISO Image
Windows XP Professional with SP2 (Single User) ISO Image
Windows XP Professional with SP3 (Single User) ISO Image
Windows XP Service Pack 3 (x86) - CD (English)
XNA Creators Club Online Academic Subscription
XNA Game Studio 3.0

Thêm chi tiết, đọc tại: http://msdn70.e-academy.com

BQT hocvui.net được ưu tiên nhận quyền share một số phần mềm trên đây, nhưng vì số lượng có giới hạn :D cho nên nhân đây đầu cơ luôn.

Mình sẽ share cho bạn nào có trên 100 bài viết, tuy không phải phần mềm nào cũng có thể, nhưng mà các bạn cứ cố gắng nhé.
Chú ý, mỗi lần share , các bạn không được quyền share lại cho người khác và chỉ được cài đặt trên một máy, bời có thể liệt key share vào Blacklist.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Name: Email:
Verification:
Cách di chuyễn nào nhanh nhất!? bò, đi, bay, lăn?: