Post reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
số 3 trong từ Hán-Việt nói như thế nào? (VD:số 4 là "tứ"):

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: hongngoc
« on: October 06, 2009, 09:25:34 PM »


[/quote]
Cảm ơn bạn nhé :X
[/quote]

no problem ^^
Posted by: nvcnvn
« on: October 05, 2009, 07:39:24 PM »

mình search google tìm tài liệu, và đã thấy hocvui.net, tưởng chỉ tò mò ghé qua vãng cảnh nh ghé qua ồi mứi bjk :) mình rất thjx web nỳ. mặc dù chưa lớn mạnh như bao website khác nh mình tin hocvui.net sẽ phát triển từng ngày. Mình sẽ đóng góp cho website vs all khả năng của mình :) và rủ rê thêm mọi ng vô hocvui.net nữa :)
Cảm ơn bạn nhé :X
Posted by: hongngoc
« on: October 04, 2009, 09:28:40 PM »

mình search google tìm tài liệu, và đã thấy hocvui.net, tưởng chỉ tò mò ghé qua vãng cảnh nh ghé qua ồi mứi bjk :) mình rất thjx web nỳ. mặc dù chưa lớn mạnh như bao website khác nh mình tin hocvui.net sẽ phát triển từng ngày. Mình sẽ đóng góp cho website vs all khả năng của mình :) và rủ rê thêm mọi ng vô hocvui.net nữa :)
Posted by: obama
« on: September 30, 2009, 11:27:48 AM »

Một lần đi tìm tài liệu html, dc mấy đại huynh ở vn-zoom dẫn vào, thế là biết hocvui.net của bác
Posted by: nvcnvn
« on: April 12, 2009, 08:44:18 AM »

Diển đàn đa số chỉ có khách tham quan, mình mong các bạn khách thăm quan bỏ chút thời gian ra để cho mình biết về cách bạn biết đến địa chỉ http://hocvui.net của mình!
Chân thành cảm ơn!

Our Forum have many guest visit but we don't know how can you know our forum please help us by voting for this poll!
Thanks