Author Topic: Dấu nháy đơn và nháy kép  (Read 1484 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nvcnvn

  • Đang yêu
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2079
  • Chiến tích 101
    • Email
Dấu nháy đơn và nháy kép
« on: July 03, 2009, 04:37:28 PM »
Mấy cái này ví dụ cái là các bạn hiểu ngay! :X
Dấu nháy và biến
Mình có hai đoạn code php, cả hai đều giống nhau, chỉ khác nhau ở cặp dấu nháy dòng thứ 3.
Code: [Select]
<?php
$dot
=".net";
$domain="Hocvui$dot";
echo 
$domain;
?>

Đoạn code php trên sẽ in ra kết quả là: Hocvui.net, nhưng với đoạn code này:
Code: [Select]
<?php
$dot
=".net";
$domain=&#39;Hocvui$dot&#39;;
echo $domain;
?>

Kết quả sẽ là: Hocvui$dot.

Bạn có thể bao lấy chuỗi bằng cặp dấu nháy đôi, biến trong chuỗi sẽ được mỡ rộng, còn khi bạn bao chuỗi bằng cặp dấu nháy kép, biến trong chuỗi sẽ không được mỡ rộng!
Mình thường dùng kèm phép nối chuỗi vào, làm thế sẽ không bị nhầm lẫn. VD:
Code: [Select]
<?php
$dot
=".net";
$domain=&#39;Hocvui&#39;.$dot;
echo $domain;
?>

Mỗi khi in ra hay gắn cái gì có chứa chuỗi và biến, mình đều bao đoạn chuỗi thứ nhất với một cặp dấu nháy, sau đó thực hiện phép nối chuỗi đó với biến bằng mộ dấu chấm, và cứ thế.Thay thế các cặp dấu nháy cho nhau
Nếu bạn muốn in ra một chuỗi chứ ký tự (") thay vì đặt thêm trước nó một dấu \ ta có thể đơn giản thay cặp dấu nháy bao ngoài chuổi bằng cặp dấu nháy đơn. VD:
Code: [Select]
<?php
echo &#39;Dấu nháy kép" &#39;;
?>http://hocvui.net

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Name: Email:
Verification:
Ngược với "bắc" là?(VD: ngược với "đông" là "tây"):